فئید, منیره, کسری کرمانشاهی, روحا, پورکاظمی, محمد, داربویی, مجتبی, حقیقی کارسیدانی, سمیه. (1397). بررسی تأثیر غذادهی با پروبیوتیک بر افزایش مقاومت در برابر آئروموناس هیدروفیلا و تغییر جوامع باکتریایی دستگاه گوارش ماهی سوف سفید. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 7(27), 1-12. doi: 10.22108/bjm.2017.77642.0
منیره فئید; روحا کسری کرمانشاهی; محمد پورکاظمی; مجتبی داربویی; سمیه حقیقی کارسیدانی. "بررسی تأثیر غذادهی با پروبیوتیک بر افزایش مقاومت در برابر آئروموناس هیدروفیلا و تغییر جوامع باکتریایی دستگاه گوارش ماهی سوف سفید". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 7, 27, 1397, 1-12. doi: 10.22108/bjm.2017.77642.0
فئید, منیره, کسری کرمانشاهی, روحا, پورکاظمی, محمد, داربویی, مجتبی, حقیقی کارسیدانی, سمیه. (1397). 'بررسی تأثیر غذادهی با پروبیوتیک بر افزایش مقاومت در برابر آئروموناس هیدروفیلا و تغییر جوامع باکتریایی دستگاه گوارش ماهی سوف سفید', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 7(27), pp. 1-12. doi: 10.22108/bjm.2017.77642.0
فئید, منیره, کسری کرمانشاهی, روحا, پورکاظمی, محمد, داربویی, مجتبی, حقیقی کارسیدانی, سمیه. بررسی تأثیر غذادهی با پروبیوتیک بر افزایش مقاومت در برابر آئروموناس هیدروفیلا و تغییر جوامع باکتریایی دستگاه گوارش ماهی سوف سفید. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1397; 7(27): 1-12. doi: 10.22108/bjm.2017.77642.0


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب