. (777). سال دهم، شماره 3، پیاپی 39، پاییز 1397. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10(3), 0-0.
. "سال دهم، شماره 3، پیاپی 39، پاییز 1397". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10, 3, 777, 0-0.
. (777). 'سال دهم، شماره 3، پیاپی 39، پاییز 1397', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10(3), pp. 0-0.
. سال دهم، شماره 3، پیاپی 39، پاییز 1397. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 777; 10(3): 0-0.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب