اسماعیل زاده, مهرناز, کیانی راد, مهران, شیخی نژاد, علی, خسروی, علیرضا, شریف زاده, عقیل. (1397). تولید اسیدگانودریک و اگزوپلی‌ساکارید توسط گانودرما لوسیدوم در کشت نیمه جامد و غوطه‌ور ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 7(28), 63-75. doi: 10.22108/bjm.2017.106221.1083
مهرناز اسماعیل زاده; مهران کیانی راد; علی شیخی نژاد; علیرضا خسروی; عقیل شریف زاده. "تولید اسیدگانودریک و اگزوپلی‌ساکارید توسط گانودرما لوسیدوم در کشت نیمه جامد و غوطه‌ور ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 7, 28, 1397, 63-75. doi: 10.22108/bjm.2017.106221.1083
اسماعیل زاده, مهرناز, کیانی راد, مهران, شیخی نژاد, علی, خسروی, علیرضا, شریف زاده, عقیل. (1397). 'تولید اسیدگانودریک و اگزوپلی‌ساکارید توسط گانودرما لوسیدوم در کشت نیمه جامد و غوطه‌ور ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 7(28), pp. 63-75. doi: 10.22108/bjm.2017.106221.1083
اسماعیل زاده, مهرناز, کیانی راد, مهران, شیخی نژاد, علی, خسروی, علیرضا, شریف زاده, عقیل. تولید اسیدگانودریک و اگزوپلی‌ساکارید توسط گانودرما لوسیدوم در کشت نیمه جامد و غوطه‌ور ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1397; 7(28): 63-75. doi: 10.22108/bjm.2017.106221.1083


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب