باباییان, ایمان, عرفانی, عاطفه, انتظاری, علیرضا, باعقیده, محمد. (1395). چشم‌انداز ‌مصرف برق کشور در دورۀ 2100-2011 تحت شرایط تغییر اقلیم با استفاده از ریزمقیاس‌‌نمایی برونداد مدل‌های گردش عمومی جوّ. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 27(4), 131-144. doi: 10.22108/gep.2017.98078
ایمان باباییان; عاطفه عرفانی; علیرضا انتظاری; محمد باعقیده. "چشم‌انداز ‌مصرف برق کشور در دورۀ 2100-2011 تحت شرایط تغییر اقلیم با استفاده از ریزمقیاس‌‌نمایی برونداد مدل‌های گردش عمومی جوّ". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 27, 4, 1395, 131-144. doi: 10.22108/gep.2017.98078
باباییان, ایمان, عرفانی, عاطفه, انتظاری, علیرضا, باعقیده, محمد. (1395). 'چشم‌انداز ‌مصرف برق کشور در دورۀ 2100-2011 تحت شرایط تغییر اقلیم با استفاده از ریزمقیاس‌‌نمایی برونداد مدل‌های گردش عمومی جوّ', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 27(4), pp. 131-144. doi: 10.22108/gep.2017.98078
باباییان, ایمان, عرفانی, عاطفه, انتظاری, علیرضا, باعقیده, محمد. چشم‌انداز ‌مصرف برق کشور در دورۀ 2100-2011 تحت شرایط تغییر اقلیم با استفاده از ریزمقیاس‌‌نمایی برونداد مدل‌های گردش عمومی جوّ. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1395; 27(4): 131-144. doi: 10.22108/gep.2017.98078


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب