نخعی مقدم, محبوبه, حداد سبزوار, آزاده, ذوالفقاری, محمدرضا, لکزیان, امیر. (1396). خصوصیات فنوتیپی و مولکولی سویه‌های سینوریزوبیوم ملیلوتی جدا شده از ریشه‌های گیاه یونجه (Medicago sativa) در ایران ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 6(24), 29-39. doi: 10.22108/bjm.2017.21694
محبوبه نخعی مقدم; آزاده حداد سبزوار; محمدرضا ذوالفقاری; امیر لکزیان. "خصوصیات فنوتیپی و مولکولی سویه‌های سینوریزوبیوم ملیلوتی جدا شده از ریشه‌های گیاه یونجه (Medicago sativa) در ایران ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 6, 24, 1396, 29-39. doi: 10.22108/bjm.2017.21694
نخعی مقدم, محبوبه, حداد سبزوار, آزاده, ذوالفقاری, محمدرضا, لکزیان, امیر. (1396). 'خصوصیات فنوتیپی و مولکولی سویه‌های سینوریزوبیوم ملیلوتی جدا شده از ریشه‌های گیاه یونجه (Medicago sativa) در ایران ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 6(24), pp. 29-39. doi: 10.22108/bjm.2017.21694
نخعی مقدم, محبوبه, حداد سبزوار, آزاده, ذوالفقاری, محمدرضا, لکزیان, امیر. خصوصیات فنوتیپی و مولکولی سویه‌های سینوریزوبیوم ملیلوتی جدا شده از ریشه‌های گیاه یونجه (Medicago sativa) در ایران ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1396; 6(24): 29-39. doi: 10.22108/bjm.2017.21694


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب