. (1393). الگوهای صدور انقلاب در گفتمان های جمهوری اسلامی ایران. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 4(ش 3 (11پیاپی، پائیز زمستان)), 8-26.
. "الگوهای صدور انقلاب در گفتمان های جمهوری اسلامی ایران". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 4, ش 3 (11پیاپی، پائیز زمستان), 1393, 8-26.
. (1393). 'الگوهای صدور انقلاب در گفتمان های جمهوری اسلامی ایران', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 4(ش 3 (11پیاپی، پائیز زمستان)), pp. 8-26.
. الگوهای صدور انقلاب در گفتمان های جمهوری اسلامی ایران. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1393; 4(ش 3 (11پیاپی، پائیز زمستان)): 8-26.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب