. (1392). تحلیل همبستگی کانونیکالی توسعه انسانی و همبستگی (مطالعه بین کشوری). سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 3(شماره 3 (8 پیاپی)), 145-169.
. "تحلیل همبستگی کانونیکالی توسعه انسانی و همبستگی (مطالعه بین کشوری)". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 3, شماره 3 (8 پیاپی), 1392, 145-169.
. (1392). 'تحلیل همبستگی کانونیکالی توسعه انسانی و همبستگی (مطالعه بین کشوری)', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 3(شماره 3 (8 پیاپی)), pp. 145-169.
. تحلیل همبستگی کانونیکالی توسعه انسانی و همبستگی (مطالعه بین کشوری). سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1392; 3(شماره 3 (8 پیاپی)): 145-169.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب