. (1392). بررسی تطبیقی انسان شناسی در آراء میشل فوکو با تعالیم قرآن. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 3(شماره 2 (7 پیاپی)), 26-45.
. "بررسی تطبیقی انسان شناسی در آراء میشل فوکو با تعالیم قرآن". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 3, شماره 2 (7 پیاپی), 1392, 26-45.
. (1392). 'بررسی تطبیقی انسان شناسی در آراء میشل فوکو با تعالیم قرآن', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 3(شماره 2 (7 پیاپی)), pp. 26-45.
. بررسی تطبیقی انسان شناسی در آراء میشل فوکو با تعالیم قرآن. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1392; 3(شماره 2 (7 پیاپی)): 26-45.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب