قاسمی, وحید, قاسمی, وحید, کیانپور, مسعود, کاظمی, فروغ. (1393). تبیین جامعه­شناختی تأثیر تصاویر رسانه­ای بر تصویر بدن و عزّت نفس با تأکید بر نقش خودطرحواره ظاهر (مطالعه موردی: دانشجویان دختر خوابگاه دانشگاه اصفهان). سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 25(4), 91-111.
وحید قاسمی; وحید قاسمی; مسعود کیانپور; فروغ کاظمی. "تبیین جامعه­شناختی تأثیر تصاویر رسانه­ای بر تصویر بدن و عزّت نفس با تأکید بر نقش خودطرحواره ظاهر (مطالعه موردی: دانشجویان دختر خوابگاه دانشگاه اصفهان)". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 25, 4, 1393, 91-111.
قاسمی, وحید, قاسمی, وحید, کیانپور, مسعود, کاظمی, فروغ. (1393). 'تبیین جامعه­شناختی تأثیر تصاویر رسانه­ای بر تصویر بدن و عزّت نفس با تأکید بر نقش خودطرحواره ظاهر (مطالعه موردی: دانشجویان دختر خوابگاه دانشگاه اصفهان)', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 25(4), pp. 91-111.
قاسمی, وحید, قاسمی, وحید, کیانپور, مسعود, کاظمی, فروغ. تبیین جامعه­شناختی تأثیر تصاویر رسانه­ای بر تصویر بدن و عزّت نفس با تأکید بر نقش خودطرحواره ظاهر (مطالعه موردی: دانشجویان دختر خوابگاه دانشگاه اصفهان). سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1393; 25(4): 91-111.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب