حبیب اللهیان, محمود, نوحه گر, احمد, کمالی, علیرضا, حبیب اللهیان, محمود, رخبین, معصومه, نوحه گر, احمد. (1393). برآورد میزان فرسایش و تولید رسوب در حوزه ی آبخیز لاور فین(استان هرمزگان) با استفاده از سنجش از دور(RS)، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و مدل تجربی RUSLE. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 29(114), 89-104.
محمود حبیب اللهیان; احمد نوحه گر; علیرضا کمالی; محمود حبیب اللهیان; معصومه رخبین; احمد نوحه گر. "برآورد میزان فرسایش و تولید رسوب در حوزه ی آبخیز لاور فین(استان هرمزگان) با استفاده از سنجش از دور(RS)، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و مدل تجربی RUSLE". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 29, 114, 1393, 89-104.
حبیب اللهیان, محمود, نوحه گر, احمد, کمالی, علیرضا, حبیب اللهیان, محمود, رخبین, معصومه, نوحه گر, احمد. (1393). 'برآورد میزان فرسایش و تولید رسوب در حوزه ی آبخیز لاور فین(استان هرمزگان) با استفاده از سنجش از دور(RS)، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و مدل تجربی RUSLE', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 29(114), pp. 89-104.
حبیب اللهیان, محمود, نوحه گر, احمد, کمالی, علیرضا, حبیب اللهیان, محمود, رخبین, معصومه, نوحه گر, احمد. برآورد میزان فرسایش و تولید رسوب در حوزه ی آبخیز لاور فین(استان هرمزگان) با استفاده از سنجش از دور(RS)، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و مدل تجربی RUSLE. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1393; 29(114): 89-104.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب