کرمی, فریبا. (1391). ارزیابی حساسیت زمین‌لغزش در حوضه‌های کوهستانی نیمه خشک، با استفاده از روش‌های آماری و مدل وزنی شاهد (مطالعه موردی: حوضه زهکشی سعیدآباد چای – شمال‌غرب ایران). سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 27(106), 21-44.
فریبا کرمی. "ارزیابی حساسیت زمین‌لغزش در حوضه‌های کوهستانی نیمه خشک، با استفاده از روش‌های آماری و مدل وزنی شاهد (مطالعه موردی: حوضه زهکشی سعیدآباد چای – شمال‌غرب ایران)". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 27, 106, 1391, 21-44.
کرمی, فریبا. (1391). 'ارزیابی حساسیت زمین‌لغزش در حوضه‌های کوهستانی نیمه خشک، با استفاده از روش‌های آماری و مدل وزنی شاهد (مطالعه موردی: حوضه زهکشی سعیدآباد چای – شمال‌غرب ایران)', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 27(106), pp. 21-44.
کرمی, فریبا. ارزیابی حساسیت زمین‌لغزش در حوضه‌های کوهستانی نیمه خشک، با استفاده از روش‌های آماری و مدل وزنی شاهد (مطالعه موردی: حوضه زهکشی سعیدآباد چای – شمال‌غرب ایران). سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1391; 27(106): 21-44.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب