احمدآلی, ویدا, قربانی, اردوان, عظیمی مطعم, فرزانه, اصغری, علی, تیمورزاده, علی, بدرزاده, میکائیل. (1394). بررسی فلور، شکل زیستی، پراکنش جغرافیایی، تغییر تنوع و یکنواختی گونه‌ای تحت تأثیر فواصل مختلف چرایی از کانون‌های بحرانی در دامنه‌های جنوب شرقی سبلان. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 7(23), 69-84.
ویدا احمدآلی; اردوان قربانی; فرزانه عظیمی مطعم; علی اصغری; علی تیمورزاده; میکائیل بدرزاده. "بررسی فلور، شکل زیستی، پراکنش جغرافیایی، تغییر تنوع و یکنواختی گونه‌ای تحت تأثیر فواصل مختلف چرایی از کانون‌های بحرانی در دامنه‌های جنوب شرقی سبلان". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 7, 23, 1394, 69-84.
احمدآلی, ویدا, قربانی, اردوان, عظیمی مطعم, فرزانه, اصغری, علی, تیمورزاده, علی, بدرزاده, میکائیل. (1394). 'بررسی فلور، شکل زیستی، پراکنش جغرافیایی، تغییر تنوع و یکنواختی گونه‌ای تحت تأثیر فواصل مختلف چرایی از کانون‌های بحرانی در دامنه‌های جنوب شرقی سبلان', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 7(23), pp. 69-84.
احمدآلی, ویدا, قربانی, اردوان, عظیمی مطعم, فرزانه, اصغری, علی, تیمورزاده, علی, بدرزاده, میکائیل. بررسی فلور، شکل زیستی، پراکنش جغرافیایی، تغییر تنوع و یکنواختی گونه‌ای تحت تأثیر فواصل مختلف چرایی از کانون‌های بحرانی در دامنه‌های جنوب شرقی سبلان. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1394; 7(23): 69-84.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب