جعفری, امید, ایگدری, سهیل, نصراله پورمقدم, مریم, نوفرستی, هاشم, موسوی ثابت, حامد. (1394). بررسی مقایسه‌ای ریخت‌شناختی سه گونه از جنس Paracobitis با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی: با مروری بر وضعیت تاکسونومیک این جنس در ایران. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 7(22), 1-12.
امید جعفری; سهیل ایگدری; مریم نصراله پورمقدم; هاشم نوفرستی; حامد موسوی ثابت. "بررسی مقایسه‌ای ریخت‌شناختی سه گونه از جنس Paracobitis با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی: با مروری بر وضعیت تاکسونومیک این جنس در ایران". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 7, 22, 1394, 1-12.
جعفری, امید, ایگدری, سهیل, نصراله پورمقدم, مریم, نوفرستی, هاشم, موسوی ثابت, حامد. (1394). 'بررسی مقایسه‌ای ریخت‌شناختی سه گونه از جنس Paracobitis با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی: با مروری بر وضعیت تاکسونومیک این جنس در ایران', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 7(22), pp. 1-12.
جعفری, امید, ایگدری, سهیل, نصراله پورمقدم, مریم, نوفرستی, هاشم, موسوی ثابت, حامد. بررسی مقایسه‌ای ریخت‌شناختی سه گونه از جنس Paracobitis با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی: با مروری بر وضعیت تاکسونومیک این جنس در ایران. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1394; 7(22): 1-12.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب