برزگر, قدرت اله, طالب تبارآهنگر, میثم, اصابت طبری, عصمت. (1393). بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران). سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 6(4), 73-88.
قدرت اله برزگر; میثم طالب تبارآهنگر; عصمت اصابت طبری. "بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران)". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 6, 4, 1393, 73-88.
برزگر, قدرت اله, طالب تبارآهنگر, میثم, اصابت طبری, عصمت. (1393). 'بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران)', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 6(4), pp. 73-88.
برزگر, قدرت اله, طالب تبارآهنگر, میثم, اصابت طبری, عصمت. بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران). سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1393; 6(4): 73-88.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب