موسوی حرمی, رضا, محبوبی, اسداله, محبوبی, اسداله, صباغ بجستانی, مهناز. (1392). مکانیزم تشکیل، محیط رسوبی و دیاژنز آنکوئیدهای سازند جمال (پرمین پسین) در ناحیه بجستان، خراسان رضوی. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 29(3), 92-106.
رضا موسوی حرمی; اسداله محبوبی; اسداله محبوبی; مهناز صباغ بجستانی. "مکانیزم تشکیل، محیط رسوبی و دیاژنز آنکوئیدهای سازند جمال (پرمین پسین) در ناحیه بجستان، خراسان رضوی". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 29, 3, 1392, 92-106.
موسوی حرمی, رضا, محبوبی, اسداله, محبوبی, اسداله, صباغ بجستانی, مهناز. (1392). 'مکانیزم تشکیل، محیط رسوبی و دیاژنز آنکوئیدهای سازند جمال (پرمین پسین) در ناحیه بجستان، خراسان رضوی', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 29(3), pp. 92-106.
موسوی حرمی, رضا, محبوبی, اسداله, محبوبی, اسداله, صباغ بجستانی, مهناز. مکانیزم تشکیل، محیط رسوبی و دیاژنز آنکوئیدهای سازند جمال (پرمین پسین) در ناحیه بجستان، خراسان رضوی. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1392; 29(3): 92-106.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب