مهرابی, حمزه, رحیم پور بناب, حسین, امیدوار, محبوبه, حاجی مشهدی, حامد. (1391). مطالعه محیط رسوبی، دیاژنز و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در میدان نفتی آب تیمور در بخش غربی ناحیه فروافتادگی دزفول. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 28(2), 25-50.
حمزه مهرابی; حسین رحیم پور بناب; محبوبه امیدوار; حامد حاجی مشهدی. "مطالعه محیط رسوبی، دیاژنز و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در میدان نفتی آب تیمور در بخش غربی ناحیه فروافتادگی دزفول". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 28, 2, 1391, 25-50.
مهرابی, حمزه, رحیم پور بناب, حسین, امیدوار, محبوبه, حاجی مشهدی, حامد. (1391). 'مطالعه محیط رسوبی، دیاژنز و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در میدان نفتی آب تیمور در بخش غربی ناحیه فروافتادگی دزفول', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 28(2), pp. 25-50.
مهرابی, حمزه, رحیم پور بناب, حسین, امیدوار, محبوبه, حاجی مشهدی, حامد. مطالعه محیط رسوبی، دیاژنز و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در میدان نفتی آب تیمور در بخش غربی ناحیه فروافتادگی دزفول. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1391; 28(2): 25-50.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب