محبوبی, اسدا..., موسوی حرمی, سید رضا, نجفی, مهدی, ریوندی, بتول, وحیدی نیا, محمد. (1389). چینه نگاری زیستی سازند تیرگان در دو ناحیه جوزک و چمن بید واقع در غرب حوضه رسوبی کپه داغ. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 26(4), 89-110.
اسدا... محبوبی; سید رضا موسوی حرمی; مهدی نجفی; بتول ریوندی; محمد وحیدی نیا. "چینه نگاری زیستی سازند تیرگان در دو ناحیه جوزک و چمن بید واقع در غرب حوضه رسوبی کپه داغ". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 26, 4, 1389, 89-110.
محبوبی, اسدا..., موسوی حرمی, سید رضا, نجفی, مهدی, ریوندی, بتول, وحیدی نیا, محمد. (1389). 'چینه نگاری زیستی سازند تیرگان در دو ناحیه جوزک و چمن بید واقع در غرب حوضه رسوبی کپه داغ', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 26(4), pp. 89-110.
محبوبی, اسدا..., موسوی حرمی, سید رضا, نجفی, مهدی, ریوندی, بتول, وحیدی نیا, محمد. چینه نگاری زیستی سازند تیرگان در دو ناحیه جوزک و چمن بید واقع در غرب حوضه رسوبی کپه داغ. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1389; 26(4): 89-110.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب