عاشوری, علیرضا, عاشوری, علیرضا, قاسمی نژاد, ابراهیم, داوطلب, الهام, وحیدی نیا, محمد. (1389). پالینواستراتیگرافی و محیط دیرینه سازند سرچشمه در برش چینه شناسی انجیربلاغ، ‏شرق حوضه رسوبی کپه داغ. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 26(4), 1-20.
علیرضا عاشوری; علیرضا عاشوری; ابراهیم قاسمی نژاد; الهام داوطلب; محمد وحیدی نیا. "پالینواستراتیگرافی و محیط دیرینه سازند سرچشمه در برش چینه شناسی انجیربلاغ، ‏شرق حوضه رسوبی کپه داغ". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 26, 4, 1389, 1-20.
عاشوری, علیرضا, عاشوری, علیرضا, قاسمی نژاد, ابراهیم, داوطلب, الهام, وحیدی نیا, محمد. (1389). 'پالینواستراتیگرافی و محیط دیرینه سازند سرچشمه در برش چینه شناسی انجیربلاغ، ‏شرق حوضه رسوبی کپه داغ', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 26(4), pp. 1-20.
عاشوری, علیرضا, عاشوری, علیرضا, قاسمی نژاد, ابراهیم, داوطلب, الهام, وحیدی نیا, محمد. پالینواستراتیگرافی و محیط دیرینه سازند سرچشمه در برش چینه شناسی انجیربلاغ، ‏شرق حوضه رسوبی کپه داغ. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1389; 26(4): 1-20.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب