1.

بررسی عوامل مرتبط با تعارض نقش شغلی- خانوادگی زنان با تأکید برمتغیرهای شغلی و سازمانی

دوره 28، شماره 4، دی 1396، صفحه 1-18
سیدعلیرضا افشانی؛ لیدا هاتفی راد

2.

تجربۀ مادری و چالش‌های فرزندآوری زنان شاغل: مطالعۀ کیفی در شهر تهران

دوره 12، شماره 3، دی 1402، صفحه 99-122
عباس عسکری ندوشن؛ حجیه بی بی رازقی نصرآباد

3.

مطالعه تجربه ایفای هم‌زمان نقش شغلی-خانوادگی در ماداران شاغل دارای فرزند خردسال

دوره 30، شماره 3، مهر 1398، صفحه 109-134
حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ زینب حسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب