1.

بررسی روان‌شناختی شخصیت فریدون و ضحاک براساس نظریة شخصیت آبراهام مزلو

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 129-150
فخری زارعی؛ سیدکاظم موسوی؛ علی محمدی آسیابادی

2.

تحلیل ساختاری داستان «ضحاک» بر مبنای الگوی منطق نقش‌های کلود برمون

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 19-36
مهدیه مللی؛ محمدرضا نصراصفهانی؛ زهره نجفی؛ اسحاق طغیانی

3.

گفتمان‌کاوی داستان فریدون و ضحاک برپایة تاریخ‌گرایی نوین

دوره 15، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-16
ابوالفضل محبی؛ میرجلال الدین کزازی؛ خلیل بیگزاده

4.

واکاوی قهرمانان زنجیرشده در حماسة ارمنی و شاهنامه (از غار دماوند تا درة ماسیس و قلة کوه‌های قفقاز)

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 99-120
علی ربانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب