1.

اضطراب فراگیر و اضطراب اجتماعی در نوجوانی: تمایزاتی برمبنای میزان تکانش‌گری، درک کنترل‌‌پذیری و جایگزین‌های شناختی

دوره 8، شماره 2، آذر 1397، صفحه 49-66
تورج سپهوند

2.

بررسی تحولی هوش معنوی از نوجوانی تا سالمندی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-18
مرضیه السادات سجادی نژاد؛ صغری اکبری چرمهینی

3.

بررسی روند تحولی تعالی معنوی از نوجوانی تا پیری: مطالعۀ مقطعی

دوره 7، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 13-22
راضیه طبائیان؛ شعله امیری؛ حسین مولوی

4.

تأثیر آموزش راهبردهای خودگردانی بر کارآمدی پردازش و عملکرد حافظۀ فعال در دانش‌آموزان دختر دورۀ متوسطه‌

دوره 8، شماره 2، آذر 1397، صفحه 33-48
خدیجه حسینی خواه؛ فریبرز نیکدل؛ ناصر نوشادی

5.

تحول بخشایش خود و دیگران از دوره نوجوانی تا بزرگسالی در حال پیدایش

دوره 8، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 17-36
فائزه شاکری؛ سمانه اسعدی؛ فهیمه دهقانی

6.

رابطۀ سبک دلبستگی با نگرش به تصویر بدنی در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه: نقش واسطه‌ای نگرش فرهنگی‌اجتماعی به ظاهر و پذیرش خود

دوره 11، شماره 2، مهر 1400، صفحه 1-26
مائده هاشمیان؛ عبدالعزیز افلاک سیر؛ محمدعلی گودرزی؛ چنگیز رحیمی

7.

نقش دشواری در تنظیم هیجان و افکار خودآیند منفی در تاکتیک‌های حل تعارض نوجوان و والدین

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 77-94
فریده سادات حسینی؛ فرزاد کریمی؛ محسن نظرپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب