1.

بازسازی معنایی بحران آب در شرق اصفهان براساس نظریۀ زمینه‌ای

دوره 30، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 123-142
عباس حاتمی؛ سوسن نوربخش

2.

بازسازی معنایی خودکشی زنان به روش نظریۀ زمینه‌ای (مطالعۀ موردی زنان خودسوختۀ بستری در بیمارستان سوختگی شهر اصفهان)

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 21-46
حلیمه عنایت؛ سیده ریحانه هاشمی کتکی؛ محمد محمدی

3.

بررسی درک و تصور کشاورزان از بحران دریاچۀ ارومیه با رویکرد نظریۀ زمینه‌ای

دوره 31، شماره 2، تیر 1399، صفحه 1-22
محمد عباس زاده؛ حسین بنی فاطمه؛ نرمین نیکدل

4.

در دوراهی تصمیم به فرزندآوری: واکاوی چالش‌های فردی و اجتماعی فرزندآوری در بستر باروری پایین در شهر اصفهان

دوره 33، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-28
فریده شمس قهفرخی؛ عباس عسکری ندوشن؛ حسن عینی زیناب؛ علی روحانی؛ محمدجلال عباسی شوازی

5.

سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی و شیوههای جلب مشارکت اعضا (مطالعۀ سازمان‌های مردم‌نهاد محیطزیستی تهران با رهیافت نظریۀ بنیادی)

دوره 32، شماره 2، تیر 1400، صفحه 91-128
پروانه شاطری؛ صادق صالحی؛ رضا علی محسنی؛ منصور شریفی

6.

ظهور تمارض اجتماعی در زندگی روزمره مورد مطالعه: تعاملات میان کارکنان و مراجعان مجتمع شمارۀ 10 مرکز شورای حل اختلاف شهر تهران

دوره 32، شماره 3، مهر 1400، صفحه 77-100
امیر عیسی ملکی؛ سید صمد بهشتی؛ آرمان حیدری

7.

عوامل زمینه‌ساز دیرخوابی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه تبریز

دوره 28، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-18
محمد عباس زاده؛ سکینه پیر یلقون آقاج؛ ارزو موسوی

8.

کارآفرینی جایگزین: درک معنایی تجربۀ زنان کارآفرین شهر شیراز از مشارکت اقتصادی

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 23-54
سارا همت؛ وحید قاسمی؛ محسن رنانی؛ بهجت یزدخواستی؛ بیژن خواجه نوری

9.

کافی‌شاپ به‌مثابۀ مکان صلح‌محور (بازاندیشی در نظام روابط معنایی کافی‌‌شاپ)

دوره 33، شماره 2، تیر 1401، صفحه 137-162
مریم رحمانی؛ سعید رفیع پور

10.

مطالعه‌ای کیفی از جایگاه نخبگان جوان ایرانی در بستر جامعۀ ایران

دوره 29، شماره 2، تیر 1397، صفحه 93-112
علی روحانی؛ مسعود انبارلو

11.

مطالعۀ کیفی زمینه‌های اجتماعی مصرف سیگار در میان دانشجویان خوابگاه پسران دانشگاه یزد

دوره 5، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 79-98
حسین افراسیابی؛ جواد مداحی

12.

مطالعۀ کیفی علل تمرد شهروندان از فرمان پلیس در استان خراسان شمالی با رویکرد نظریۀ زمینه‌ای

دوره 7، شماره 3، مهر 1397، صفحه 55-82
مریم رحمانی

13.

واکاوی جامعه‌شناختی بسترهای فلات‌زدگی شغلی اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌های ایران برمبنای نظریۀ زمینه‌ای

دوره 31، شماره 2، تیر 1399، صفحه 95-122
آرمان حیدری؛ سید صمد بهشتی؛ مرضیه شهریاری؛ عبدالرضا نواحسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب