1.

ارائۀ چارچوب نظری فرآیند عملیاتی‌کردن شهر هم‌گرا: رهیافت فراترکیب

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 53-72
حافظ مهدنژاد

2.

ارزیابی و سنجش تطبیقی میزان فشردگی بافت‌های تاریخی و نوساز شهر یزد

دوره 27، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 1-18
مجتبی شریف نژاد؛ زهره نصریان؛ میترا بیضائی؛ امین شکیبا

3.

بررسی عوامل مؤثر بر ردپای اکولوژیکی شهری ‌ساری

دوره 34، شماره 2، تیر 1402، صفحه 17-26
مریم نظری؛ محسن کلانتری

4.

بررسی و ارزیابی توان اکولوژیکی توسعۀ شهر شاهین‎شهر

دوره 13، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 47-70
مجید گودرزی؛ فهیمه فدایی جزی؛ زهرا سلطانی

5.

تبیین پایداری صنعت دام‌پروری استان اصفهان

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 99-120
اصغر صالحی؛ پریسا کرباسی

6.

تدوین معیارهای کاربردی سنجش کیفیت محیط‌زیست شهری در محله‌های مرکزی کلان‌شهر همدان (نمونۀ مطالعاتی: محلۀ آقاجانی‌بیگ)

دوره 29، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 65-94
زهرا بشیری؛ احمد شاهیوندی؛ علی براتیان

7.

شناسایی و تحلیل ساختاری عوامل کلیدی موثر بر وضعیت آیندۀ توسعۀ پایدار محله، نمونۀ مطالعه: فهادان نو، یزد

دوره 34، شماره 3، مهر 1402، صفحه 27-50
حمیرا بیکی تفتی؛ سمانه جلیلی صدرآباد

8.

شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در دستیابی به شهر اکولوژیک (مطالعۀ موردی: شهر دُرچه)

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 151-168
ابراهیم براتی؛ حمید صابری؛ احمد خادم الحسینی؛ مهری اذانی

9.

طراحی مدل توسعۀ پایدار بازیافت زباله‌های الکترونیکی

دوره 7، شماره 2، مهر 1395، صفحه 137-152
سجاد شکوهیار؛ عیسی اکبری

10.

نقش مؤلفه‌های اصلی شکل‌گیری رهیافت رشد هوشمند در توسعۀ پایدار سکونتگاه‌های روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان جیرفت)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 91-118
فرخ لقا بهادری امجز؛ علی اکبر عنابستانی؛ جمیله توکلی نیا

11.

واکاوی چالش‌های بهره‌برداران دهقانی با هدف دستیابی به توسعۀ پایدار روستایی در ایران موردمطالعه: استان زنجان

دوره 34، شماره 2، تیر 1402، صفحه 75-90
زلیخا نادرخانی؛ یوسف قنبریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب