1.

بررسی فرایندهای دیاژنزی بخش قربان سازند ساچون در محل برش نمونه (تنگ مهدی، یال جنوبی تاقدیس قره- جنوب شرق شیراز)

دوره 32، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-22
عبدالرضا باوی عویدی؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی؛ حسن امیری بختیار

2.

مطالعه فرایندهای دیاژنتیکی و تغییرات ژئوشیمیایی عناصر فرعی سازند سروک در جنوب ایران

دوره 27، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 51-72
پریسا غلامی؛ محمد حسین آدابی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب