1.

اثربخشی آموزش تلفیقی مبتنی بر شبکۀ اجتماعی در مقایسه با آموزش حضوری و آموزش مبتنی بر شبکۀ اجتماعی بر خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانشجومعلمان

دوره 16، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 59-76
زهرا آزاد دیسفانی؛ حسین کارشکی؛ سید امیر امین یزدی؛ محمد سعید عبدخدائی

2.

بررسی رابطۀ بین ابعاد خودکارآمدی‌ فرزندان با سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده

دوره 28، شماره 2، تیر 1396، صفحه 91-114
مریم درفشان؛ فریده یوسفی

3.

تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و حمایت اجتماعی ادرک شده بر قدردانی با واسطه‌گری استرس و خود‌کار‌آمدی تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه

دوره 4، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 25-44
سید مهدی پورسید؛ فرهاد خرمائی

4.

تعیین رابطه حمایت اجتماعی، انگیزه تحصیلی با خود کارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر تبریز و آذرشهر

دوره 27، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 157-169
پیمان یارمحمدزاده؛ زهرا فیض‌اللهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب