1.

اثر ارزش تعامل اجتماعی، ظاهری و اعتباری برندهای گردشگری در فضای مجازی و تاثیر ان بر انتخاب مقصد گردشگران اروپایی(مورد مطالعه: دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران)

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 79-100
یزدان شیرمحمدی؛ حمید ضرغام بروجنی؛ معصومه جوانی

2.

پیامد‌های شبکه‌های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی هویت ملی و هویت قومی کردها)

دوره 5، شماره 2 (13 پیاپی)، تیر 1394، صفحه 63-86
عباس شفیعی نیا

3.

تأثیر فضای مجازی بر سرگشتگی (بحران) هویتی و فرهنگی

دوره 4، شماره 1 (9 پیاپی)، فروردین 1393، صفحه 8-30
محمدعلی توانا؛ سید عبدالله هاشمی اصل

4.

تحلیل جامعه شناختی تأثیر استفاده از فضای مجازی بر فرهنگ شفاهی (موردمطالعه: شهر اصفهان)

دوره 29، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 18-40
ابراهیم انصاری؛ مسعود کیانپور؛ پری عطایی

5.

تحلیل ساختاری اثرات متقابل چالش‌های اجتماعی ایران در رویارویی با آیندۀ شبکه‌های اجتماعی مجازی

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 129-153
هومن الوندی

6.

مرور نظام‌مند مقالات علمی شبکه‌های اجتماعی؛ مورد مطالعه: اصفهان

دوره 31، شماره 2، تیر 1399، صفحه 23-40
احمد مهرشاد؛ علی ربانی خوراسگانی؛ عبدالحسین کلانتری؛ محمدمهدی ذوالفقار زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب