1.

اثربخشی آموزش مثبت‌نگری بر خودشفقتی و تنظیم هیجان در مردان وابسته به مواد

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 65-76
سیده مریم موسوی؛ زهرا دشت بزرگی؛ علیرضا حیدرئی؛ رضا پاشا؛ محمدرضا برنا

2.

برآورد تمایل به پرداخت افراد جامعه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی (مطالعه موردی اعتیاد به مواد مخدر در شهر اصفهان)

دوره 6، شماره 4، دی 1396، صفحه 1-18
غلامحسین کیانی؛ رزیتا مویدفر؛ محمدرضا رزاقی

3.

بررسی تأثیر ابعاد آمیخته بازاریابی اجتماعی بر پیشگیری از مصرف مواد مخدر مورد مطالعه: ‌دانش‌آموزان پسر دبیرستان‌های استان اصفهان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 47-60
ایرج سلطانی؛ ابراهیم مهرانفر

4.

بررسی عوامل امنیت انسانی و اجتماعی در شهرستان عسلویه؛ پیامدها و راه کارها

دوره 5، شماره 4 (15 پیاپی)، دی 1394، صفحه 77-95

5.

بررسی و تحلیل توزیع جغرافیایی آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر اعتیاد در اصفهان، چالش‌ها و نگرانی‌ها

دوره 9، شماره 2، تیر 1398، صفحه 39-56
علی قنبری برزیان؛ حمید دهقانی

6.

تأثیر آموزش مهارت های رفتار درمانی دیالکتیکی بر شرم، انعطاف پذیری شناختی و سازگاری زناشویی زنان دارای همسر معتاد در حال ترک در شهر اصفهان

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 1-18
امید مقامی؛ راضیه ایزدی؛ سمیه جابری

7.

فهم نظام معنایی دانشجویان غیربومی از تجربۀ مصرف سیگار در دانشگاه (مورد مطالعه: دانشجویان غیربومی دانشگاه اصفهان)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 23-46
مریم بهارلوئی؛ میلاد ناصری؛ علی ربانی

8.

مطالعۀ کیفی زمینه‌های اجتماعی مصرف سیگار در میان دانشجویان خوابگاه پسران دانشگاه یزد

دوره 5، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 79-98
حسین افراسیابی؛ جواد مداحی

9.

مقایسه‌ی نیازهای بنیادی روانی، حمایت اجتماعی و استرس در گروه معتاد و غیرمعتاد: تفاوت‌های جنسیتی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 49-60
راحله محمدی؛ مهدی رضا سرافراز؛ نیما قربانی

10.

واکاوی کنش‌های احساسی - عاطفی در درمان اعتیاد مطالعۀ کیفی با روش نظریۀ زمینه‌ای

دوره 8، شماره 3، مهر 1398، صفحه 105-126
مرتضی پدریان؛ فریدون وحیدا؛ رضا اسماعیلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب