1.

گزاره های انشایی در نفثه المصدور

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 103-118
محمدعلی خزانه دار لو؛ علیرضا قاسمی

2.

«نگاهی به تصویرپردازی در نفثه‌المصدور»

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-18
صدیقه جمالی؛ زهرا ریاحی زمین

3.

واکاوی ساختاری و زیباشناختی نفثه‌المصدور

دوره 8، شماره 4، دی 1395، صفحه 207-222
فرشته محجوب


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب