1.

بررسی کنترل ویژگی‌های رخساره‌ای و فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان در ناحیۀ زاگرس مرکزی

دوره 36، شماره 2، تیر 1399، صفحه 75-104
حمزه مهرابی؛ حسین نوری؛ جواد سبحانی

2.

بررسی نقش عوامل مورفودینامیک و اقلیمی مؤثر در پیدایش و تکوین جریان واریزه‌ای در زاگرس مرکزی

دوره 28، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 61-82
علیرضا ایلدرومی؛ حمید نوری

3.

بررسی و تطبیق شواهد ژئومورفولوژی و لرزه شناسی زمین ساخت فعال در محدوده زاگرس مرکزی

دوره 24، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 175-192
رسول شریفی نجف آبادی؛ مسعود معیری؛ حسنعلی غیور؛ همایون صفایی؛ عبداله سیف


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب