1.

انیس‌العارفین یا مثنوی ناخدا یک منظومۀ غنایی ناشناخته در شبه‌قارّه

دوره 15، شماره 3، مهر 1402، صفحه 89-104
شهرت معرفت

2.

بازشناسی و معرفی تذکره ناشناخته «معارف العارفین»

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 77-88
محمدابراهیم ایرج پور

3.

بررسی جامعه‌شناختی گفتگوهای خیالی در مطبوعات عصر قاجار

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 49-66
علی باغدار دلگشا؛ علی ناظمیان فرد

4.

بررسی نحوﮤ گسترش طب نوین در جاﻣﻌﮥ عصر قاجار براساس نظرﻳﮥ پخش

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 79-97
ولی اله قهرمانی اصل؛ ناصر صدقی؛ میر اسد اله صالحی پناهی؛ شهرزاد ساسان پور

5.

ویژگی‌های ناگفتة شعر و فضای ادبی عصر قاجار

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 15-30
محمد ابراهیم ایرج پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب