1.

ارتباط میان یادگیری غیررسمی، فرسودگی شغلی، سلامت روان و رضایت شغلی در میان کارگران شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

دوره 4، شماره 2، مهر 1392، صفحه 133-150
محمدعلی نادی؛ محمد حسین یارمحمدیان؛ هاجر عزیزی

2.

بررسی رابطۀ رهبری زهرآگین با فرسودگی شغلی معلّمان به‌واسطۀ نقش میانجی انسداد و سکوت سازمانی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 55-80
سیروس قنبری؛ حسین معجونی

3.

تبیین تأثیر سرمایۀ اجتماعی، سرمایۀ روان‌شناختی، جو سازمانی و سابقۀ شغلی بر فرسودگی شغلی مورد مطالعه: اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تبریز

دوره 31، شماره 2، تیر 1399، صفحه 77-94
کمال کوهی

4.

کاربرد مدلسازی آماری و آنالیز ارزش حاصله برای مساله موازنه زمان- هزینه در محیط فازی

دوره 4، شماره 2، مهر 1392، صفحه 23-40
مصطفی سالاری؛ مرتضی باقرپور؛ کاوه تقی زاده؛ هادی منعم

5.

مدلسازی تأثیر استرس کووید19 و تاب آوری بر فرسودگی شغلی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی RBF، موردمطالعه شرکت های دانش بنیان

دوره 13، شماره 2، تیر 1401، صفحه 23-43
صبا امیری؛ غلامحسین روشنی

6.

نقش تعهد سازمانی بر فرسودگی شغلی معلمان با میانجی‌گری شوخ‌طبعی

دوره 6، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1-16
محمدجواد اصغری ابراهیم آباد؛ سعیده سلطانی؛ فائزه صلایانی

7.

نقش رهبری مخرب در فرسودگی شغلی با میانجی‌‌گری عدالت سازمانی و اهمال‌‌کاری

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 69-98
سیروس قنبری؛ حسین معجونی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب