1.

پیوند میان اندیشۀ پیشرفت و تفکر فلسفی در غرب، مطالعۀ موردی: نظام فکری دکارت

دوره 7، شماره 19، فروردین 1394، صفحه 1-12
سیدمصطفی شهرآیینی؛ نسرین فیروز

2.

نقش الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت در تقویت پیوندهای روستایی - شهری (مطالعة موردی: شهرستان شهرضا)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 59-80
مجید جوهری؛ سیداسکندر صیدائی؛ سید هدایت اله نوری؛ احمد تقدیسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب