1.

آگاهی اینترسوبژکتیو و التفات به دیگری در پدیدارشناسی روح هگل

دوره 13، شماره 31، فروردین 1400، صفحه 149-164
امیر صمصامی

2.

بررسی نقد هیدگر درباره مفهوم زمان هگل

دوره 5، شماره 15، شهریور 1392، صفحه 45-62
علی اصغر مصلح؛ حسین رستمی جلیلیان

3.

بیلدونگ: ریشه‌ها، کارکردها و دلالتها

دوره 12، شماره 29، فروردین 1399، صفحه 1-13
محمدمهدی اردبیلی

4.

تطور مفهوم بازشناسی نزد فیشته و تأثیر آن بر هگل جوان (دورۀ الهیاتی و دستنوشته‌های ینا)

دوره 7، شماره 19، فروردین 1394، صفحه 27-40
مهدی میرابیان تبار؛ علی کرباسی زاده اصفهانی

5.

خوانش هگل از تراژدی ادیپوس در کلونوس

دوره 12، شماره 30، مهر 1399، صفحه 33-47
امیر مازیار؛ محدثه ربانی نیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب