1.

الگوی مفهومی دوسطحی-سه‌لایه‌ای با تأکید بر معیارهای ذهنی و جوهرة عشق برند

دوره 10، شماره 2، تیر 1399، صفحه 21-42
ابوالفضل براتی کهریزسنگی؛ منیژه قره چه

2.

بررسی تطبیقی مفهوم مکان نزد ارسطو، دکارت و هیدگر

دوره 3، شماره 9، شهریور 1390، صفحه 65-76
محمدجواد صافیان؛ ناصر مومنی

3.

پیش سقراطیان ارسطوئی- نگاهی به روایت ارسطو از پیش سقراطیان

دوره 6، شماره 18، اسفند 1393، صفحه 17-32
مهدی قوام صفری؛ محمد باقر قمی

4.

تحلیل هستی‌شناختی ابن‌سینا از اوسیای ارسطو

دوره 5، شماره 15، شهریور 1392، صفحه 33-44
اسحاق طاهری

5.

تمایز نفس و بدن و تبعات آن در مکاتبات میان دکارت و الیزابت

دوره 4، شماره 13، شهریور 1391، صفحه 1-14
مططفی شهرآئینی؛ پرستو مصباحی جمشید


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب