1.

ابن‌سینا و نقش متافیزیک در هرمنوتیک دینی

دوره 9، شماره 24، بهمن 1396، صفحه 69-94
محمد نصر اصفهانی؛ جعفر شانظری؛ سید مهدی امامی جمعه

2.

بررسی کرامت و خوارق عادات از دیدگاه ابن‌سینا و قشیری

دوره 8، شماره 18، اسفند 1396، صفحه 97-108
محمود بهاروند؛ سید حسین واعظی

3.

تفاسیر فلسفی در میانۀ خوانش برهان و تأویل با نگاهی به آثار ابن‌سینا، سهروردی و ملاصدرا

دوره 11، شماره 24، دی 1399، صفحه 99-112
عبدالله میراحمدی

4.

جایگاه بدن در امر ادراک از منظر ابن‌سینا و موریس مرلوپونتی

دوره 13، شماره 28، دی 1401، صفحه 1-22
راضیه شفیعی؛ سحر کاوندی

5.

جستجوی معنای زندگی در اندیشۀ ابن‌سینا و ابن‌عربی دربارۀ مرگ و معاد

دوره 9، شماره 20، دی 1397، صفحه 1-14
آیت الله حقیقی؛ مهدی زمانی؛ افلاطون صادقی؛ ناصر مومنی

6.

دغدغه‌های معناداری در اشعار ابن‌سینا

دوره 16، شماره 37، فروردین 1403، صفحه 1-25
یداله رستمی؛ سهام مخلص

7.

فرامتن‌های سلامان و ابسال

دوره 12، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 25-46
سیده مریم روضاتیان؛ نجمه گرامی

8.

مسئله وجود مجموع و فیلسوفان مسلمان (با تکیه بر آرای ابن‌سینا و ملاصدرا)

دوره 2، شماره 7، اردیبهشت 1389، صفحه 43-62
وحید خادم زاده؛ محمد سعیدی مهر

9.

معرفی قطعۀ منظومی از رسالۀ موسیقی منسوب به ابوالوفاء خوارزمی و بررسی درستی انتساب و تبار آن

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 37-53
سهند سلطاندوست؛ مهدی کشاورز افشار؛ رضا افهمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب