1.

آرایۀ تشخیص از نگاهی دیگر

دوره 11، شماره 2، تیر 1398، صفحه 143-154
سیدشاهرخ موسویان

2.

بررسی استعاره در شعر عاشورایی معاصر

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 53-68
فاطمه الهامی؛ عبدالغفور جهاندیده؛ علیرضا میر

3.

تبیین نقش و جایگاه آرایة «تشخیص» در شعر و نگارگری ایران

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 87-108
محمدکاظم حسنوند؛ زینب رجبی

4.

طراحی و بررسی مقایسه ای روش‏های مولکولی تشخیص سریع مقاومت به داروهای تزریقی ضد سل در سویه‏های کلینیکی میکوباکتریوم توبرکلوزیس

دوره 1، شماره 3، آذر 1391، صفحه 13-28
فاطمه صالحی؛ بهاره رحیمیان ظریف؛ اعظم احمدی؛ محمد ارجمند زادگان؛ توکتم پولاد؛ مانا شجاع پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب