1.

بررسی تطبیقی فلسفۀ استعلایی کانت و پدیدارشناسی استعلایی هوسرل

دوره 13، شماره 32، مهر 1400، صفحه 59-73
علی فتح طاهری؛ محسن جاپانی

2.

بررسی چگونگی اسناد قانون اخلاق به قانون طبیعت در متافیزیک اخلاقی کانت

دوره 6، شماره 18، اسفند 1393، صفحه 49-60
محمد هانی جعفریان؛ میر سعید موسوی کریمی

3.

بررسی دلالت فرمول‌های امر مطلق و نسبت میان آنها در اندیشۀ اخلاقی کانت

دوره 14، شماره 33، فروردین 1401، صفحه 125-141
آرش باقری محمدابادی؛ مصطفی زالی

4.

بررسی فلسفۀ غایت‌گرایی در اندیشۀ کارل ریتر (با تأکید بر عصر روشنگری و مکتب رمانتیسم)

دوره 28، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 127-144
مریم سلطانی کوهانستانی؛ صیاد اصغری

5.

برون شدن از نتایج مشکل آفرین رویکرد کانت به مسئلۀ وجود در پرتو حکمت سینوی

دوره 2، شماره 5، شهریور 1389، صفحه 39-58
میرسعید موسوی کریمی

6.

تحلیلی بر بعد عبادی دین از منظر کانت و علامه طباطبایی: از ادبار تا اقبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403
فخرالسادات علوی؛ نجف یزدانی

7.

تحلیلی بر نقد امر مطلق کانت

دوره 4، شماره 13، شهریور 1391، صفحه 79-94
علیرضا اژدر؛ مهدی زمانی؛ علی علم الهدی؛ اکبر پناهی

8.

تعارض ذوق از نظر هیوم و کانت و راه‌حل‌های آنها

دوره 12، شماره 29، فروردین 1399، صفحه 95-111
ذوالفقار همتی همتی

9.

خودانگیختگی در فلسفۀ نقّادی کانت و فلسفۀ لایب‎نیتس

دوره 8، شماره 22، مهر 1395، صفحه 1-18
امرالله معین

10.

رابطه‌ی میان وجود و بی‌علقگی در خلال آثار کانت (با تمرکز بر زیباشناسیِ کانت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403
علی سلمانی؛ سپهر سلیمی

11.

رابطۀ ایمان و معرفت در اندیشۀ کانت

دوره 12، شماره 30، مهر 1399، صفحه 147-152
مرتضی روحانی راوری

12.

رابطۀ زیبایی با اخلاق در زیباشناسی کانت

دوره 7، شماره 20، مهر 1394، صفحه 65-80
علی سلمانی

13.

شیء فی‏ نفسه از دیدگاه فیشته

دوره 9، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-15
زهره معماری؛ سیدحمید طالبزاده

14.

کارکرد ترتیب مؤلفه‌ها‌ی تحلیل حکم ذوقی در زیباشناسی کانت

دوره 14، شماره 33، فروردین 1401، صفحه 157-172
ارسلان آقاخانی؛ محمدرضا حسینی بهشتی؛ شمس الملوک مصطفوی

15.

«معماری بهمثابۀ فلسفه» معماری سالینگاروس در آیینۀ زیباییشناسی کانت

دوره 12، شماره 30، مهر 1399، صفحه 121-136
جاوید کاظمی؛ محمد رعایت جهرمی

16.

نقد و بررسی دیدگاه پیش‌شناختی و چندشناختی در بحث از هماهنگی آزاد خیال و فاهمه

دوره 9، شماره 23، شهریور 1396، صفحه 37-50
علی سلمانی

17.

نقش آزادی در فلسفه اخلاق کانت

دوره 2، شماره 7، اردیبهشت 1389، صفحه 79-92
سیدمسعود سیف

18.

نگاهی تأملی به مسأله ی حقیقت در نظام فلسفی هوسرل

دوره 9، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 17-34
علی حسینی؛ فریبا دیده وری

19.

نگرش زیبایی‌‌شناختی به موتیف اسلیمی در هنر اسلامی با توجه به زیبایی آزاد و پیوستۀ کانت

دوره 11، شماره 28، آذر 1398، صفحه 97-116
فریده آفرین

20.

هم‌بستگی ذوق و نبوغ از نظر کانت در تجربه زیباشناختی با رهیافت فرم-محور

دوره 11، شماره 27، فروردین 1398، صفحه 79-94
مریم بختیاریانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب