1.

اتحاد یا تمایز جوهری ذهن و بدن در مابعدالطبیعه دکارت

دوره 1، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 1-24
فهیمه جامعی؛ موسی اکرمی

2.

پیوند میان اندیشۀ پیشرفت و تفکر فلسفی در غرب، مطالعۀ موردی: نظام فکری دکارت

دوره 7، شماره 19، فروردین 1394، صفحه 1-12
سیدمصطفی شهرآیینی؛ نسرین فیروز

3.

مطالعۀ تطبیقی نفس در نظام فکری باباافضل کاشانی و ذهن در فلسفۀ دکارت

دوره 9، شماره 23، شهریور 1396، صفحه 1-18
مصطفی شهرآیینی

4.

نگاهی تأملی به مسأله ی حقیقت در نظام فلسفی هوسرل

دوره 9، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 17-34
علی حسینی؛ فریبا دیده وری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب