1.

بررسی جامعه‌شناختی ابعاد مدارای اجتماعی با تأکید بر ویژگی‌های شخصیتی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

دوره 26، شماره 4، دی 1394، صفحه 149-164
مسعود زالی‏ زاده؛ علی حسین حسین زاده؛ محسن زالی زاده

2.

بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر مدارای اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

دوره 29، شماره 2، تیر 1397، صفحه 129-146
مسعود زالی زاده؛ معصومه باقری؛ حسین ملتفت

3.

تبیین جامعه‌شناختی رابطۀ هوش فرهنگی و مدارای اجتماعی بین شهروندان شهر یاسوج

دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 87-106
سیدصمد بهشتی؛ مصطفی علیزاده آرند؛ زهرا کنعانی

4.

تبیین جامعه‌شناختی رابطۀ هوش فرهنگی و مدارای اجتماعی بین قوم بلوچ

دوره 12، شماره 4، دی 1402، صفحه 101-122
سید صمد بهشتی؛ مسلم نراقی منش؛ سعادت نراقی منش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب