1.

بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد شغلی کارکنان سازمان بهزیستی (مورد مطالعه: کارکنان بهزیستی شهر اصفهان)

دوره 25، شماره 4، آبان 1393، صفحه 59-72
فاطمه شاه چراغی؛ سعید صادقی؛ منصور حقیقتیان

2.

تدوین و اعتباریابی بستۀ آموزشی خودبهسازی و ارزیابی اثر آن بر عملکرد شغلی و چابکی سرمایۀ انسانی در مدیران مدارس متوسطه

دوره 18، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 133-152
مریم تاجی؛ سید علی سیادت؛ لیلا مقتدایی

3.

نقش جوّ روانشناختی مبتنی بر توانمندیها بر رفتارهای شغلی مولد با میانجیگری استفاده از توانمندیها و رسالت شغلی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 13-30
عبدالزهرا نعامی؛ عاطفه محمدحسینی

4.

نقش سرمایۀ اجتماعی بر عملکرد شغلی با میانجیگری کار تیمی (مطالعۀ موردی: کارکنان دانشگاه بوعلی سینا)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-22
سیروس قنبری؛ جمال عبدالملکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب