1.

اثر پیش‌تیمار سالیسیلیک اسید بر جوانه‌زنی و برخی صفات فیزیولوژیک گیاهچه عدس (Lens culinaris Medik.) در شرایط تنش شوری

دوره 5، شماره 18، اسفند 1392، صفحه 15-36
راضیه کاید نظامی؛ حمیدرضا بلوچی

2.

تأثیر تیمارهای پرایمینگ در بهبود جوانه‌زنی بذور ماشک (Vicia dasycarpa) در تنش خشکی و اثر شوک گرمایی در حفظ توانایی جوانه‌زنی بذرهای پرایم‌شده پس از پیری تسریع‌شده

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 41-54
امین نامداری؛ فرزاد شریف زاده

3.

تأثیر کودهای زیستی نیتروژنه و فسفره بر جوانه‌زنی بذر و برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی دو رقم کینوا (Chenopodium quinoa Willd) تحت تنش خشکی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 107-126
مهدی امیریوسفی؛ محمدرضا تدین؛ رحیم ابراهیمی

4.

تغییر در بیان ژن‌های ‏ahpF‏ و ‏tviA‏ در ‏Salmonella enterica PTCC 1230‎‏ ناشی از تنش‌های ‏اسمزی و اکسیداتیو با روش ‏Real-Time PCR

دوره 7، شماره 27، مهر 1397، صفحه 13-23
محمد فائزی قاسمی؛ حسین زحمتکش زکریایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب