1.

اثر تنش‌های سرمایی بر ایجاد پروتئین ضد یخ و افزایش پراکسیداسیون لیپیدها در دو گونه مرکبات شمال ایران

دوره 3، شماره 7، خرداد 1390، صفحه 97-102
ریحانه سریری؛ مجید گلوانی؛ رضا فتوحی قزوینی؛ وهب جعفریان

2.

اثر فتانترن بر شاخص‌های فیزیولوژیک و القای تنش اکسیداتیو درگیاه آفتابگردان (Helianthus annuus)

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 23-38
مریم نعمتی؛ سید یحیی صالحی لیسار؛ علی موافقی؛ روح اله متفکرآزاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب