1.

اثر پرتو فرابنفش B بر میزان برخی ترکیب‌های آنتی‌اکسیدان، فعالیت آنزیم فنیل‌‌آلانین آمونیالیاز و پروتئین کل در میوه رسیده گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) پس از برداشت

دوره 2، شماره 6، اسفند 1389، صفحه 29-38
آزاده بی‌جامی؛ فرخنده رضانژاد؛ حسین‌علی ساسان

2.

اثر سالیسیلیک اسید بر مقدار فنل کل، فلاونوئید، آنتوسیانین و آنزیم‌های فنیل‌آلانین آمونیالیاز و تیروزین آمونیالیاز در گیاه گوجه‌فرنگی Solanum lycopersicum Mill))

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 55-68
علی اکبر احسانپور؛ محمد صادق مالکی

3.

ارزیابی تأثیر استرپتومایسس‌های خاک‌برد بر شاخص‌های رشدی گیاه گوجه‌فرنگی در شرایط تنش زیستی ناشی از شبه‌قارچ Phytophthora nicotianae

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 57-70
ریحانه میجانی؛ غلامحسین شهیدی بنجار؛ سونیا عقیقی؛ اکرم صادقی

4.

ارزیابی کارایی پیشبرهای مختلف (CaMV35s, E8, 2A11) با بیان موقت آنتی‌ژن سطحی هپاتیت ب (HBsAg) در گیاه گوجه‌فرنگی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 73-86
حسن رهنما؛ ناهید احمدی؛ آرش آرش کیا؛ محمدرضا صفرنژاد

5.

بررسی اثر غلظت‌های متفاوت نیتروپروساید سدیم (SNP) در تخفیف صدمات اکسیداتیو ناشی از تنش خشکی در گیاه گوجه‌فرنگی

دوره 3، شماره 9، آذر 1390، صفحه 63-74
فاطمه نصیبی

6.

تأثیرات استفاده از نیتریک اکساید بر شاخص‌های فتوسنتزی در گیاه گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum L.) تحت تنش شوری

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 89-104
مهدی میرزایی‌ چگنی؛ مجتبی جعفری نیا؛ علی اکبر قطبی راوندی

7.

تفاوت در جذب و بهره‌وری فسفر در دو رقم گیاه گوجه‌فرنگی (Solanum lycopersicum Mill.)

دوره 6، شماره 21، شهریور 1393، صفحه 53-70
رقیه حاجی بلند؛ شیوا آقازاده؛ الناز رادپور

8.

مطالعه اندام‌زایی گل در گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)

دوره 6، شماره 22، دی 1393، صفحه 15-24
سید محمدعلی خواجه‌الدینی؛ سمیه نقی‌لو؛ محمدرضا دادپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب