1.

اثر تنش شوری بر الگوی پروتئینی و برخی از شاخص‌های فیزیولوژی گیاه Lycopersicon peruvianum L. در شیشه

دوره 7، شماره 23، فروردین 1394، صفحه 15-28
فیروزه ربیعی؛ علی اکبر احسانپور

2.

اثر تنش شوری بر رشد، پرولین، فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و کارآیی فتوسیستم II در ارقام حساس و مقاوم برنج

دوره 4، شماره 13، آذر 1391، صفحه 85-96
ناهید حبیب‌الهی؛ مجید مهدیه؛ محمدرضا امیرجانی

3.

اثر سالیسیلیک اسید بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه درمنه کوهی (Artemisia aucheri Boiss.) تحت تنش شوری

دوره 5، شماره 16، شهریور 1392، صفحه 57-70
زهرا رضایت‌مند؛ رمضانعلی خاوری‌نژاد؛ غلامرضا اصغری

4.

اثر سیلیکون و نانوسیلیکون در کاهش صدمات ناشی از تنش شوری بر گیاهچه ذرت

دوره 7، شماره 26، دی 1394، صفحه 59-74
حمیدرضا زارع؛ زهره قنبرزاده؛ آسیه بهداد؛ ساسان محسن‎زاده

5.

اثر کلرید سدیم و سالیسیلیک اسید بر برخی شاخص‌های فتوسنتزی و تغذیه معدنی گیاه ذرت (Zea mays L.)

دوره 5، شماره 15، فروردین 1392، صفحه 15-30
نغمه مؤمنی؛ محمدجواد آروین؛ غلامرضا خواجویی نژاد؛ بتول کرامت؛ فاطمه دانشمند

6.

ارتقای تحمل و بهبود وضعیت بذر یونجه (Medicago sativa) در شرایط تنش شوری تحت تأثیر زمان‌های متفاوت پرایمینگ با Na2SiO3 و KNO3

دوره 7، شماره 26، دی 1394، صفحه 75-96
کیومرث آرمند تراب؛ مریم مددکار حق‌جو؛ احمد اسماعیلی

7.

ارزیابی دو گونه گوشتی بومی با توان القا CAM در خاک های شور و خشک حوضه دریاچه ارومیه

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 95-109
قادر حبیبی

8.

بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید بر کاهش تنش شوری در کلزا (Brassica napus L.)

دوره 4، شماره 12، شهریور 1391، صفحه 69-82
خدیجه کیارستمی؛ نسرین عبدالملکی؛ مرتضی حیدری

9.

بررسی تغییرات پروتئینی در برگ گیاه Lycopersicon esculentum cv. Isfahani تحت تنش شوری با استفاده از تکنیک الکتروفورز دو بعدی

دوره 1، شماره 1، دی 1388، صفحه 13-24
فریبا امینی؛ علی‌اکبر احسانپور

10.

بررسی تغییرات فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و متابولیت‌های ثانویه گیاهچه‌های آویشن (Thymus vulgaris) تحت تنش شوری در شرایط کشت درون‌شیشه

دوره 7، شماره 26، دی 1394، صفحه 41-58
رؤیا رضوی‌زاده؛ نسیم محققیان

11.

تأثیر پلی‌آمین‌های اگزوژن بر رشد، فتوسنتز و متابولیسم فنل‌ها در گیاه توتون تحت تنش شوری

دوره 3، شماره 8، شهریور 1390، صفحه 13-26
رقیه حاجی‌بلند؛ نشمین ابراهیمی

12.

تأثیر کلرید سدیم بر محتوای یونی و محلول‌های سازگار در ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.)

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 113-128
ناصر عباس پور؛ سیده مریم موسویان کلات

13.

تأثیر کلرید سدیم و سالیسیلیک‌اسید بر سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی در گیاه ذرت (Zea mays L.)

دوره 4، شماره 14، اسفند 1391، صفحه 23-34
نغمه مؤمنی؛ محمدجواد آروین؛ غلامرضا خواجویی نژاد؛ فاطمه دانشمند؛ بتول کرامت

14.

تأثیر متیل‏جاسمونات و تنش شوری روی برخی خصوصیات ریخت‌شناسی و عملکرد گل در بابونه آلمانی (Matricaria chamomilia L.)

دوره 4، شماره 11، اردیبهشت 1391، صفحه 27-38
فاطمه سلیمی؛ فرید شکاری

15.

تغییر در ترکیبات فنلی و فعالیت آنزیم‌های فنیل آلانین آمونیالیاز و تیروزین آمونیالیاز توسط پیش‌تیمار اتانول آمین در گیاه Nicotiana rustica تحت شرایط تنش شوری کشت در شیشه

دوره 7، شماره 26، دی 1394، صفحه 1-12
سمیه رجاییان؛ علی اکبر احسانپور؛ محمد امین طغیانی

16.

فایدة کاربرد خاکی پتاسیم یدات برای کاهش آثار مضر تنش شوری در توت‌فرنگی

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 57-72
قادر حبیبی؛ شبنم الیاقی؛ معصومه عابدینی؛ نسرین صبورمقدم

17.

مطالعه اثر تنش شوری بر برخی از شاخص‌های رشد در سه گونه از جنس اسپرس (Onobrychis) در ایران

دوره 5، شماره 15، فروردین 1392، صفحه 69-82
رؤیا کرمیان؛ صدیقه عطایی برازنده

18.

مطالعه برخی از شاخص‌های فیزیولوژیک زوفا (Hyssopus officinalis) در مرحله رویشی تحت تأثیر تنش شوری

دوره 8، شماره 27، فروردین 1395، صفحه 81-94
ام‌البنین جهانتیغ؛ فرزانه نجفی؛ حسنعلی نقدی بادی؛ رمضانعلی خاوری‌نژاد؛ فروغ سنجریان

19.

مطالعه فیزیولو‍ژیک و مولکولی مقاومت به شوری دو رقم دیپلویید و تتراپلویید پنبه

دوره 4، شماره 13، آذر 1391، صفحه 13-28
مهناز اقدسی؛ بتول کاهه؛ محمدباقر باقریه نجارسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب