1.

احساس تعلق به ایران در میان اقوام ایرانی

دوره 28، شماره 3، مهر 1396، صفحه 25-40
سید صمد بهشتی؛ محمد حقمرادی

2.

بررسی تاثیر دو زبانگی بر کسب هویت اجتماعی

دوره 1، شماره 4، آذر 1391، صفحه 67-82
فاطمه گلابی؛ فتانه حاجیلو؛ مرضیه ساعی

3.

بررسی تطبیقی هویت قومی در ایران و لبنان

دوره 26، شماره 2، اردیبهشت 1394، صفحه 1-15
آرمین امیر؛ زهرا ایروانی؛ ابراهیم حاجیانی

4.

بررسی رابطۀ گونه‏ های هویت جمعی با مصرف گونه‏ های موسیقیایی نمونۀ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج

دوره 28، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 159-184
آرمان حیدری؛ مریم مختاری؛ احسان خانمحمدی

5.

بررسی رابطۀ هویت قومی و ملی با تأکید بر نقش دینداری: نمونه موردی دانش‏آموزان متوسطه شهر یاسوج

دوره 25، شماره 2، اردیبهشت 1393، صفحه 171-188
سید فخرالدین بهجتی اصل؛ آرمان حیدری؛ مجید موحد

6.

بررسی وضعیت دینداری جوانان شهر سرپل‌ذهاب و برخی عوامل مرتبط با آن

دوره 31، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 109-132
رامین مرادی؛ احسان خانمحمدی

7.

پیامد‌های شبکه‌های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی هویت ملی و هویت قومی کردها)

دوره 5، شماره 2 (13 پیاپی)، تیر 1394، صفحه 63-86
عباس شفیعی نیا

8.

تبیین جامعه‌شناختی تأثیر شبکه­ اجتماعی فیس­بوک بر هویت قومی کاربران ترک در ایران

دوره 24، شماره 4، دی 1392، صفحه 67-84
الهام کیخایی؛ صمد عدلی‌پور؛ مسعود کیانپور

9.

تبیین مؤلفه‌های هویت اجتماعی دانشجویان براساس استفاده از برنامه‌های پیام‌رسان موبایلی (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه اصفهان)

دوره 29، شماره 4، دی 1397، صفحه 79-98
مصطفی باقریان فر؛ علی سیادت؛ یعقوب لهرابی

10.

مطالعۀ جامعه‌شناختی رابطۀ بین هویت قومی و پرخاشگری با تأکید بر نظریۀ به‌رسمیت‌شناسی اَکسل هونت

دوره 32، شماره 4، دی 1400، صفحه 25-44
موسی سعادتی

11.

نقش قومیت در رفتار انتخاباتی اجتماعات چندقومیتی (مورد مطالعه: شهرستان بجنورد)

دوره 28، شماره 2، تیر 1396، صفحه 71-90
حسین اکبری؛ روح اله فخاریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب