1.

جامعه‌شناسی احساسات مذهبی در زندگی روزمره (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تهران)

دوره 30، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 73-90
زهره عزیزآبادی؛ مسعود کیانپور

2.

مطالعه ‏ای پدیدارشناسانه درباره تجربه زیسته مدیران زن در اصفهان

دوره 24، شماره 4، دی 1392، صفحه 19-41
فرشته قیصریه نجف آبادی؛ سعیده الهی دوست؛ علی ربانی خوراسگانی

3.

مطالعه کیفی از نحوه درک و تصور کنشگران از مصادیق تحقیر اجتماعی

دوره 26، شماره 2، اردیبهشت 1394، صفحه 41-58
سهیلا صادقی فسایی؛ نرمین نیکدل

4.

مطالعه کیفی سنخ‏شناسی سبک‌های زندگی: مطالعه‌ جوانان شهر مهاباد

دوره 25، شماره 3، اردیبهشت 1393، صفحه 135-161
سید فهیم ایراندوست؛ امید قادرزاده

5.

مطالعه کیفی مصرف قلیان در میان پسران جوان شهر جیرفت

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 65-80
حسین افراسیابی؛ ضیاءالله امیرمحمدی

6.

نقش زنان در شادکامی خانواده: مطالعۀ کیفی در شهر یزد

دوره 33، شماره 4، دی 1401، صفحه 95-122
زهرا فلک الدین؛ مسعود حاجی زاده میمندی

7.

واکاوی تجارب زیستۀ زنان شاغل اصفهانی از شیردهی

دوره 30، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 21-38
سعیده یراقی؛ سعیده الهی دوست؛ علی ربانی خوراسگانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب