1.

تأثیر مقدار ساعت‌ کاری زنان شاغل بر باروری

دوره 29، شماره 3، مهر 1397، صفحه 101-116
مهری شمس قهفرخی

2.

تعارض کار و مادری: تجربۀ گذار به مادری زنان شاغل در شهر تهران

دوره 30، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 91-104
رسول صادقی؛ زهرا شهابی

3.

زنان در بازار کار شهری؛ مطالعه تطبیقی شهرهای تهران و مونترال

دوره 3، شماره 11، بهمن 1390، صفحه 57-74
زهره فنی؛ زهره فنی

4.

مطالعه ‏ای پدیدارشناسانه درباره تجربه زیسته مدیران زن در اصفهان

دوره 24، شماره 4، دی 1392، صفحه 19-41
فرشته قیصریه نجف آبادی؛ سعیده الهی دوست؛ علی ربانی خوراسگانی

5.

واکاوی تجارب زیستۀ زنان شاغل اصفهانی از شیردهی

دوره 30، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 21-38
سعیده یراقی؛ سعیده الهی دوست؛ علی ربانی خوراسگانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب