1.

بررسی تأثیر تصویر بدن و مدیریت بدن بر مشارکت ورزشی زنان استان ایلام

دوره 29، شماره 4، دی 1397، صفحه 99-122
علی نوروزی؛ امیر ملکی؛ مهربان پارسامهر؛ حمید قاسمی

2.

تبیین جامعه­شناختی تأثیر تصاویر رسانه­ای بر تصویر بدن و عزّت نفس با تأکید بر نقش خودطرحواره ظاهر (مطالعه موردی: دانشجویان دختر خوابگاه دانشگاه اصفهان)

دوره 25، شماره 4، آبان 1393، صفحه 91-111
وحید قاسمی؛ وحید قاسمی؛ مسعود کیانپور؛ فروغ کاظمی

3.

عوامل اجتماعی مؤثر در شکل‌گیری تصویر بدن (مطالعه موردی زنان شهر اصفهان)

دوره 23، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 53-66
منصور حقیقتیان؛ عادله کاوه زاده؛ محمود کیوان آرا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب