1.

ارزیابی تناسب سرزمین برای کاربری باغ مطالعة موردی: شهرستان سامان، استان چهارمحال و بختیاری

دوره 31، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 53-72
محسن باقری بداغ‌آبادی؛ فاطمه ابراهیمی میمند؛ عبدالمحمد محنت کش؛ سید اصغر موسوی

2.

ارزیابی توان اکولوژیک محیط برای تعیین مناطق مستعد کشاورزی با استفاده از GIS (بخش مرکزی شهرستان کیار)

دوره 21، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 33-46
سیدهدایت اله نوری؛ سیداسکندر صیدایی؛ صدیقه کیانی؛ زهرا سلطانی؛ اصغر نوروزی آورگانی

3.

ارزیابی و رتبه‌بندی دهستان‌های مستعد توسعه کشاورزی (مورد: شهرستان کرمانشاه)

دوره 27، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 131-146
کیومرث زرافشانی؛ فاطمه مرام؛ علی اصغر میرک زاده؛ امجد ملکی

4.

بازسازی بیش از یک قرن کمینه دمای ماهانه نیمه سرد سال از روی حلقه های درختی ‏بلوط ایرانی ‏‎(Quercus persica)‎‏ در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی منطقه دنا)‏

دوره 27، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 147-162
سعید موحدی

5.

بررسی تأثیر اصلاحات ارضی 1341تا1357ش/1962تا1978م بر جمعیت شهری؛ نمونه‌‌پژوهی ایلام

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 1-20
مریم قلیجی؛ مرتضی نورائی

6.

بررسی خشکسالی هیدرولوژیک و آثار آن بر کشاورزی منطقه لنجان

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 97-116
اصغر نوروزی؛ زهرا محمدی

7.

تبیین و تحلیل وضعیت جمعیت و ﺗﺄثیر کشاورزی برآن در دورﮤ صفویه

دوره 10، شماره 3، آبان 1397، صفحه 41-59
علی اکبر کجباف؛ مجتبی منصوریان؛ اصغر فروغی ابری

8.

تحلیل تطبیقی نظام‌های بهره‌برداری خرده دهقانی و تعاونی تولید براساس شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی (مورد پژوهی: استان اصفهان)

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 67-82
احمد حجاریان؛ حمید برقی

9.

جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه‌کننده سم آلی کشاورزی فنیتروتیون از باغات پسته استان کرمان

دوره 3، شماره 10، تیر 1393، صفحه 51-64
مهرنوش غفاری؛ مهدی حسن شاهیان؛ محمد ماهانی

10.

ساختار شناختی کنشگران اجتماعی سامانه‌ی اطلاعات اقلیمی: کاربرد رویکرد نقشه‌ی علّی

دوره 22، شماره 4، دی 1390، صفحه 153-177
مریم شریف زاده؛ غلامحسین زمانی؛ محمد تقی ایمان؛ عزت اله کرمی

11.

مقایسة وضعیت امنیت غذایی خانوارهای روستایی شهرستان‌های هریس و بستان‌آباد با استفاده از روش FGIS

دوره 33، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-26
محمد محسن زاده؛ حسین کریم زاده؛ محسن آقایاری هیر

12.

مقایسه خسارات اقتصادی خشکسالی کشاورزی سال‌های( 1378تا1382) شهرستان نائین با سایر شهرستان‌های استان اصفهان

دوره 21، شماره 3، آذر 1389، صفحه 21-44
حسن بیک محمدی؛ حمیدرضا وارثی؛ حمیدرضا وارثی؛ حسن بیک محمدی؛ سیروس قنبری؛ سیروس قنبری

13.

واکاوی چالش‌های بهره‌برداران دهقانی با هدف دستیابی به توسعۀ پایدار روستایی در ایران موردمطالعه: استان زنجان

دوره 34، شماره 2، تیر 1402، صفحه 75-90
زلیخا نادرخانی؛ یوسف قنبریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب