1.

بررسی کیفیت مدل رقومی ارتفاعی تهیه‌شده از تصاویر سنتینل -1 برای استخراج آبراهه‌ها: مطالعۀ تطبیقی در حوضۀ آبخیز تفتان

دوره 35، شماره 2، تیر 1403، صفحه 23-44
مصطفی مهدوی‌فرد؛ ایوب محمدی؛ محمد حسین رضائی مقدم؛ صدرا کریم زاده

2.

مدلسازی فرسایش خندقی در حوضه آبریز دیره با استفاده

دوره 30، شماره 118، خرداد 1394، صفحه 297-312
خدیجه مرادی؛ مژگان انتظاری؛ سعید الفتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب